Diensten op maat

Alis Advocaten is er voor de ondernemer, bedrijfsleider en onderneming. Het kantoor is gespecialiseerd in het burgerlijk- en handelsrecht in de ruime zin.

Via een menselijke en transparante communicatie wordt gezocht naar een betaalbaar traject om de cliënt te helpen.  Door interne ervaring in het bedrijfsleven, wordt een andere kijk op zaken en strategisch meedenken bekomen.   


Alis Advocaten staat u derhalve bij in een buitengerechtelijke context:

  • Juridisch advies, strategisch beleidsadvies

  • Opstellen en nakijken van algemene voorwaarden en algemene en specifieke (handels-) contracten

  • Onderhandelingen voeren – regeling nastreven


Daarnaast behartigt Alis Advocaten uw belangen bij het voeren van gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld:

  • Voor het invorderen van uw facturen

  • Bij betwistingen


Verder beschikt Alis Advocaten over de basiskennis in het strafrecht, fiscaal recht, familierecht en administratief recht, zodat Alis Advocaten haar cliënteel in deze bijzondere materies via een eerstelijnsbijstand kan verder helpen.  Wanneer het dossier evenwel bijzondere expertise zou vereisen buiten het burgerlijk- en handelsrecht, kan Alis Advocaten een beroep doen op haar experten-netwerk, zodat de diensten steeds aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.