Mari-Angeles.jpg

DOMEINEN

  • Verbintenissen – en contractenrecht

  • Commercieel recht

  • Vennootschapsrecht

  • Personen en familierecht

  • Familiaal vermogensrecht

  • Internationaal privaatrecht

  • Bemiddeling

Mari-Angeles
Vega LeÓn

 

Mari-Angeles Vega León is licentiaat in de rechten (UA, 1990) en advocaat sinds 1991. Zij behaalde tevens een master na master in het ondernemingsrecht (UA, 2008).

Mari-Angeles heeft een ruime ervaring in het verbintenissen- en contractenrecht.

Zij begeleidt de contractonderhandeling en stelt allerhande civiele en handelscontracten op (koop/verkoop, samenwerkingsovereenkomst, agentuur, aanneming, algemene voorwaarden, geheimhoudingovereenkomst).

Bij geschillen begeleidt zij cliënten zowel bij het zoeken naar een bemiddelde oplossing als bij een procedure voor rechtbank.

Mari-Angeles wordt ook geraadpleegd voor familierechtelijke geschillen (echtscheiding, erfenis, verdeling van vermogens) en heeft een bijzondere ervaring met dossier waarbij eveneens vennootschapsrechtelijke belangen in het geding zijn.

Mari-Angeles is ook zeer beslagen in het internationaal privaatrecht. Zij is perfect tweetalig Nederlands/Spaans.

Zij beschikt in Spanje over een uitgebreid netwerk van contactpersonen, zodat zij Belgen kan begeleiden i.v.m. Spaanse aangelegenheden (aankoop/verkoop van onroerend goed, vereffening/verdeling van vermogen naar aanleiding van echtscheiding/overlijden, geschillen met Spaanse contractant).

Mari-Angeles is erkend bemiddelaar in familiezaken.

Zij is co-auteur van het Bestendig Handboek Verbintenissenrecht, Kluwer, Jan Roodhooft (ed.)