OP 1 APRIL 2019 IS DE LIJST VAN VERWERKINGSVERRICHTINGEN WAARVOOR VERPLICHT EEN GEB MOET WORDEN UITGEVOERD IN WERKING GETREDEN. OOK U ONTSNAPT HIER NIET AAN!

Een GEB (gegevensbeschermingseffectenbeoordeling) is een procedure om te evalueren of een verwerking van persoonsgegevens risico’s inhoudt voor de rechten en vrijheden van de persoon wiens data wordt verwerkt en hoe men deze risico’s kan beheersen.

Het uitgangspunt blijft: elke verwerking die een “waarschijnlijk hoog risico” inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke vanaf 1 april verplicht een GEB uit te voeren wanneer hij een van de 8 verwerkingen overweegt zoals opgenomen in de gepubliceerde lijst van verwerkingsactiviteiten. Het uitgelezen moment om uw verwerkingsregister te actualiseren!

Maxime Terneu