Advies / Consultancy

“Een advocaat: beter vroeg dan laat!” Het zijn geen loze woorden. Veel juridische problemen die ons worden voorgelegd, hadden vermeden kunnen worden indien de cliënt ons in een vroeger stadium had geraadpleegd.

Uw juridische rechterhand is uiteraard de best geplaatste persoon om u bij te staan met advies.

Dit advies kan kort, praktisch en snel zijn oftewel net uitgebreid en gemotiveerd. We kunnen u ook een kort dringend advies geven in afwachting van een uitgebreider onderzoek en dus gedetailleerder advies.

U kan ons advies inwinnen alvorens u een contract aangaat, alvorens u een gerechtelijke procedure opstart, of minstens even belangrijk: alvorens u reageert op een welbepaalde situatie.

Tijdig advies inwinnen voorkomt latere problemen en brengt u bovendien gemoedsrust. Uw advocaat is maar een telefoonoproep van u verwijderd: maak er gebruik van!

Ook een gerechtelijke procedure start eerst met een advies. Klik hier om te lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Zijn werkzaam in deze materie