Eerstelijnsbijstand

Dikwijls vinden ondernemers de drempel om een advocaat te raadplegen te groot, wanneer ze maar een kleine interventie verwachten. Ze vrezen dat ze een hoge factuur aan erelonen en dossierkosten toegestuurd krijgen. Alis Advocaten heeft daarop ingespeeld door een service te ontwikkelen waarbij u als ondernemer onmiddellijk telefonisch advies kan inwinnen.

Ook wanneer u uw juridische rechterhand slechts nodig heeft voor een kleine interventie, kan u bij Alis Advocaten terecht. Zonder een dossier te openen, staan wij onze cliënten bij met ad hoc-advies, mondeling of schriftelijk. Ook wanneer we onze tussenkomst kunnen beperken tot de opmaak van één enkele brief of één enkel telefoongesprek, kunnen wij snel ageren zonder een afzonderlijk dossier te openen. U spaart daarmee niet alleen een dossierkost uit, u kan op deze manier zeer snel hulp krijgen bij niet-dossiergebonden vragen of problemen.

In een abonnementsformule is deze service nog voordeliger. Contacteer

Zijn werkzaam in deze materie