Gerechtelijke procedures

Stel: u bent of dreigt in een conflict terecht te komen, dan zal Alis Advocaten met u bespreken wat uw “rechtspositie” is. Dat wil zeggen dat wij voor u ontleden welke juridische argumenten u kan laten gelden, alsook schatten wij de tegenargumenten van de tegenpartij in. Op die manier kan op een geïnformeerde manier de kost en duurtijd van een procedure overwogen worden in functie van het te behalen resultaat.

Uitgaande van die analyse, streeft Alis Advocaten ernaar om, waar mogelijk, het conflict via een minnelijk of bemiddeld akkoord op te lossen. Dat is helaas niet altijd haalbaar. Soms is het water gewoon te diep of wegen principes net te zwaar en dan dringt een gerechtelijke procedure zich op. Het kan ook gebeuren dat de tegenpartij de keuze voor u maakt en uzelf betrokken wordt in een gerechtelijke procedure. We zullen dan nog eerst de kansen op een minnelijk akkoord bestuderen, maar ook de tegenpartij moet hierin mee willen. Is dat niet het geval, dan zal een procedure voor de rechtbank moeten gevoerd worden.

Een advocaat kent de spelregels van een gerechtelijke procedure als geen ander en de advocaten van Alis Advocaten voelen zich in de rechtbank dan ook als een vis in het water.

Wanneer geen minnelijk of bemiddeld akkoord kon bereikt worden en uit de analyse van de problematiek blijkt dat er een grote kans op succes bestaat en de waarde van het geschil opweegt tegen de kost en duurtijd van de procedure, begeleiden wij u stapsgewijs door dit gerechtelijk avontuur. We zullen samen een strategie bepalen waarbij we alle opties afwegen met het oog op het behalen van een maximaal succes. Met passie en vuur zullen de advocaten van Alis Advocaten uw zaak verdedigen en de rechter de argumenten voorkauwen, zodat hij in eer en geweten een oordeel kan vellen. Een positief resultaat kunnen we u niet garanderen, een maximale inzet daarentegen wel.

Een gerechtelijke procedure wordt ingeleid bij dagvaarding of verzoekschrift, waarna partijen hun standpunten schriftelijk uiteen kunnen zetten tegen welbepaalde data, alvorens de zaak wordt gepleit en in beraad wordt genomen. Hoewel sommige gerechtelijke procedures inderdaad maandenlang kunnen duren, kan een eindvonnis ook dichterbij zijn dan u denkt: ook de duurtijd van de procedure kan op voorhand enigszins worden ingeschat en besproken.

Zijn werkzaam in deze materie