U belegt uw vermogen in onroerend goed. Wat met huurders die niet betalen?

Wij zorgen voor inning van de achterstallige huur en desgewenst voor de ontbinding van het contract lastens de huurder met inachtname en doorrekening van huurschade en verbrekingsvergoeding.

En wat met aannemers die niet werken volgens de regels van de kunst? Ook daar dient strategisch over nagedacht. Soms heeft u meer aan een slecht akkoord dan aan een goede procedure. Wij helpen u graag de juiste afweging te maken!

Zijn werkzaam in deze materie