Handels- en ondernemingsrecht

We spreken vandaag enkel nog over het ondernemingsrecht. Het begrip ‘handelaar’ werd vervangen door ‘onderneming’. Zo werden ‘rechtbanken van koophandel’ recentelijk omgedoopt tot ‘ondernemingsrechtbanken’ en zijn vrije beroepers en vzw’s nu ook een ‘onderneming’. Wat dient u te begrijpen onder ondernemingsrecht? Wel, heel kort geschetst: alle rechtstakken waar u als ondernemer sowieso mee te maken heeft.

Het betreft een overkoepeling van alle recht dat betrekking heeft op de relatie tussen ondernemers en hun cliënteel, leveranciers, concurrenten, financiële instellingen en in sommige gevallen overheden. Men zou het ondernemingsrecht kunnen samenvatten in één boek, maar er zijn bibliotheken over geschreven. Om toch even een opsomming te geven:

  • De regels waar u als ondernemer mee te maken krijgt als u een bepaalde activiteit wil uitoefenen en/of u ergens wil vestigen;
  • De regels die bepalen hoe u moet omgaan met consumenten, hoe u hun rechten moet waarborgen, uw prijzenbeleid, hoe u adverteert, hoe consumenten een klacht kunnen indienen enzoverder;
  • De regels over hoe u moet omgaan met uw concurrenten en hoe u zich op “de markt” dient te gedragen, zeker wanneer die markt zich bevindt op het internet;
  • De regels over uw openingsuren en sluitingsdagen;
  • De regels over de kwaliteit en de veiligheid van uw producten en diensten;
  • De regels over hoe u kan samenwerken met andere zelfstandigen onder de vorm van handelsagenten, franchisenemers, concessiehouders, enzovoort;
  • De regels over uw intellectuele eigendom en auteursrechten;
  • De regels die bepalen wat u wel en niet kan doen bij insolventie van uzelf of van één van uw zakenpartners, klanten, leveranciers, …

Alis Advocaten kan u ondersteunen bij al deze rechtsdomeinen.

Zijn werkzaam in deze materie