Sociaal- en arbeidsrecht

Professionele samenwerkingen kunnen onder druk komen te staan: of het nu gaat om een arbeidsrelatie, dan wel om een samenwerking tussen ondernemers.   Alis Advocaten ondersteunt zowel werkgevers, werknemers als zelfstandige opdrachtgevers of dienstverleners op een oplossingsgerichte manier om de negatieve impact van dergelijke druk tot een minimum te beperken.

Arbeidsrechtelijk

Alis Advocaten ondersteunt u bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden en adviseert u over loonkwesties, ontslag, arbeidsreglementering, welzijnsproblematieken of allerlei bijzonderheden waarmee u geconfronteerd wordt.

We denken mee met onze cliënten om tot werkbare oplossingen te komen voor concrete uitdagingen.

People management

Ondernemingen werken niet alleen met personeel. Over elke samenwerkingsvorm kan Alis Advocaten u adviseren, dus ook inzake samenwerking met zelfstandigen, aansprakelijkheid van bestuurders in de vennootschap en kwesties van sociale zekerheid zoals werkloosheid, sociale zekerheidsbijdragen, ziekte, enz.

Sociale audit: wees voorbereid op een sociale inspectie!

Natuurlijk dient u niet te wachten tot er zich een probleem voordoet. Personeelsbeleid is een dynamisch gegeven. Wat vandaag ‘in orde’ is, kan dat binnen een jaar niet meer zijn.

Daarom biedt Alis Advocaten u ook een sociale audit aan. Zo bent u optimaal voorbereid indien u geconfronteerd wordt met een bezoek van de inspectiediensten.

Bij een sociale audit lichten we uw bedrijf volledig door en detecteren we waar er eventueel arbeidsrechtelijke problemen zijn. We evalueren uw sociale documenten, uw arbeidsreglement en andere reglementen (bv. car policy) op tekortkomingen en alles wat betrekking heeft op het sociaal recht en de tewerkstelling van het personeel. Daarbij komen soms ook mogelijkheden tot verbetering aan het licht, zoals een beter loonbeleid of de optimalisatie van de personeelsadministratie.

Zijn werkzaam in deze materie