Vennootschapsrecht

Als ondernemer krijgt u vroeg of laat te maken met het vennootschapsrecht. Wanneer u de stap zet om een vennootschap op te starten, is dit voor vele ondernemers een noodzakelijk kwaad. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft een handig werkinstrument gecreëerd om de ondernemer toe te laten op een creatieve manier zijn onderneming te organiseren. Hiertoe werd een nieuwe vennootschapsvorm ontwikkeld, met name de bv (besloten vennootschap) ter vervanging van de bvba, die de regel wordt als vennootschapsvorm. De andere vennootschapsvormen werden ofwel grondig gewijzigd of afgeschaft.

Opmaak statuten

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen biedt heel wat mogelijkheden. Bent u een ondernemer die opstart en kapitaal zoekt om uw dromen waar te maken? Bent u een ondernemer die stilaan aan haar pensioen denkt en een partner zoekt die binnen 10 jaar uw zaak volledig kan overnemen? Bent u een ondernemer die verwacht dat zijn zoon ooit in zijn voetsporen treedt en wil u daar nu al voorzieningen voor treffen? Bent u een ondernemer met meerdere kinderen die wel alle vermogensrechten onder hen wil verdelen, maar het bestuur voorlopig in eigen handen en later in handen van één van uw kinderen wil houden? In al deze voorbeelden uit de praktijk kunnen ondernemers op een handige manier gebruikmaken van de instrumenten die het nieuwe wetboek van vennootschappen en vereniging hun biedt.

Alis Advocaten is de ideale partner om u te begeleiden in de opstart van uw vennootschap of de omvorming van uw huidige vennootschapsvorm naar één van de nieuwe vennootschapstypes. Van een groot aantal toepasselijke regels kan immers afgeweken worden in de statuten. Wij analyseren voor u uw statuten en begeleiden u in de juiste keuzes om uw onderneming optimaal te laten werken in functie van waar u op termijn met uw vennootschap naartoe wil.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurder zijn van een vennootschap of van een vereniging is niet zonder risico’s. Derden, aandeelhouders, de vennootschap of vereniging zelf kunnen u als bestuurder aansprakelijk stellen voor fouten in uw bestuur. Alis Advocaten heeft ruime ervaring met dossiers voor en tegen bestuurders.

Goede afspraken maken goede aandeelhouders.

Trouwen doen mensen niet al te ondoordacht. Een vennootschap oprichten met anderen daarentegen … Nochtans zijn de financiële belangen hier veelal veel ingrijpender. Alis Advocaten adviseert om een goede aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten en begeleidt u daar graag bij. Heeft u toch niet gedacht aan een goede overeenkomst, dan kunnen we u begeleiden in een mogelijk geschil, waarbij we steevast eerst een bemiddelingstraject zullen overwegen.

Wie weet wat er op uw weg komt?

In de loop van het bestaan van een vennootschap of vereniging komen er verschillende opportuniteiten en uitdagingen op de weg. Mogelijk is een splitsing of een fusie aangewezen. In andere gevallen wordt aan erfopvolging gedacht.

Wanneer er geen opvolgers zijn, lijkt een vereffening de enige weg.

In al deze gevallen is Alis Advocaten de ideale juridische rechterhand om u hierbij te begeleiden.

Zijn werkzaam in deze materie