Contracten (handelsagentuur)

“Goede afspraken maken goede vrienden.” Of het nu gaat om:

 • (onder-)aannemingscontracten,
 • architectenovereenkomsten,
 • (handels-) huurovereenkomsten,
 • zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten,
 • arbeidsovereenkomsten,
 • handelsagentuurovereenkomsten,
 • aandeelhoudersovereenkomsten,
 • dadingsovereenkomsten (ter beëindiging van een geschil),
 • geheimhoudingsovereenkomsten,
 • leningsovereenkomsten,
 • (huur-)koopovereenkomsten,
 • franchiseovereenkomsten,

Alis Advocaten helpt u bij het onderhandelen van de tekst van de overeenkomst, het opmaken van de overeenkomst en/of het nalezen van de overeenkomst.

Immers voorkomt u heel wat problemen door op voorhand voldoende na te gaan waarover overeenstemming moet worden bereikt en dit in een contract vast te leggen.

Besteed ook voldoende aandacht aan de voorwaarden op uw factuur of de algemene voorwaarden op uw offertes, website of factuurachterkant: deze dient u aan te passen aan uw werkwijze en activiteit én u dient erover te waken dat zij tegenstelbaar zijn aan uw klant. Alis Advocaten kan uw bestaande voorwaarden nakijken of er nieuwe opstellen om ervoor te zorgen dat u optimaal beschermd bent.

Zijn werkzaam in deze materie