Faillissement / wco

Ondernemen is niet altijd eenvoudig. Zo kan u geconfronteerd worden met een dalende omzet, hogere kosten, een grote tegenslag, … waardoor uw onderneming in financiële moeilijkheden komt.

Aanmaningskosten en deurwaarderskosten lopen op en uw werking dreigt te verlammen en u overweegt de boeken neer te leggen.

Wat nu?

  • De gerechtelijke reorganisatie

Dankzij een aantal te nemen maatregelen, meent u uw onderneming opnieuw financieel gezond te kunnen maken op termijn. U komt daar nu niet toe, aangezien schuldeisers u geen krediet meer geven.

Via de procedure van de gerechtelijke reorganisatie geniet u tijdelijk bescherming tegen uw schuldeisers, zodat de continuïteit van uw onderneming wordt gewaarborgd. Tijdens deze periode van bescherming, kan u met uw schuldeisers een akkoord uitwerken over welk deel van hun schuldvordering zal worden voldaan en binnen welke termijn. U kan er ook voor kiezen om tijdens deze periode van bescherming een overdracht te organiseren van uw activiteiten.

Alis Advocaten bespreekt graag met u of een gerechtelijke reorganisatie soelaas kan bieden aan de moeilijkheden die uw onderneming ondervindt. Indien deze procedure aangewezen blijkt, begeleiden wij u stap per stap, zodat uw onderneming er weer bovenop kan komen.

  • Faillissement

Indien uw onderneming evenwel structureel niet meer in staat is om te betalen en u nergens nog enig krediet kan bekomen, dan zijn de faillissementsvoorwaarden voldaan. Ofwel beslist u zelf om de boeken neer te leggen en het faillissement aan te geven, ofwel zal een schuldeiser u dagvaarden in faillissement.

Eens het faillissement is uitgesproken, zal een curator worden aangesteld die de afwikkeling van het faillissement verzorgt. Deze zal het passief samenstellen en actief trachten te realiseren. De curator zal steeds nagaan of er geen vordering kan worden gesteld tegen de zaakvoerder/bestuurder.

Alis Advocaten helpt u bij de voorbereiding van een faillissement en staat u zo nodig bij wanneer u aangesproken wordt door de curator.

Zijn werkzaam in deze materie