Alis Advocaten - Juni 2023: de maand van de flitscontroles in de horeca - laat u bijstaan door een advocaat!

Flitscontroles in verschillende sectoren: bereid de controle voor samen met uw advocaat.

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in de maand juni een nationale flitscontrole in de horeca gepland. Dit is in het kader van het beleid van de strijd tegen de sociale fraude en illegale arbeid.

Eerder dit jaar werden de transportsector (februari 2023) en de bouwsector (april 2023) onder de loep genomen. Op de agenda dit jaar staan nog de schoonmaaksector (augustus 2023), de groene sectoren (oktober 2023) en tot slot de vleessector (december 2023).

Gedurende de maand april werden 245 ondernemingen onderworpen aan een flitscontrole, waar bij 100 ondernemingen en dus 41% van de controleerde ondernemingen inbreuken werden vastgesteld. De voornaamste inbreuken hadden betrekking op DIMONA-aangiftes, LIMOSA-aangiftes en checkin @ work. Er werden 48 pro justitia’s uitgeschreven en 9 ondernemingen kregen een waarschuwing. Tijdens de flitscontroles in de transportsector werden 160 ondernemingen gecontroleerd, waarvan 25 ondernemingen met inbreuken. Er volgden 2 waarschuwingen, 4 pro justitia’s en 1 administratieve sanctie van de RVA.

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er toch worden geverbaliseerd. De sociale inspectiediensten mogen bovendien op elk moment, overdag dan wel ’s nachts, een onderneming binnenstappen.

Er wordt voornamelijk gecontroleerd op zwartwerk en houdt dus onder meer in dat de identiteiten van werkgever en werknemers mogen nagekeken worden, en er mogen door de inspecteurs ook verscheidene personeelsgebonden documenten opgevraagd worden, zoals onder meer de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement, werkroosters en dergelijke meer.

Let ook op met DIMONA’s, meer bepaalde de bijzondere DIMONA’s voor wat betreft gelegenheidswerknemers (“ de extra’s”), flexi-job werknemers en studenten.

Vergeet niet dat u als werkgever het recht heeft om u te laten bijstaan tijdens deze controles. Deze controle voorbereiden is bovendien van groot belang, goed begonnen is immers half gewonnen. De sociale inspectiediensten hebben normaal gezien geen bezwaar tegen bijstand van een advocaat. Dit wordt zelfs meestal als een toegevoegde waarde beschouwd.

Let op: de sociale wetgeving dient ten allen tijde te worden nageleefd en het zijn de onaangekondigde controles die ertoe bijdragen dit te bewerkstelligen.

Heeft u twijfels of u volledig in orde bent, aarzel dan niet om contact op te nemen via contact@alisadvocaten.be.