Alis Advocaten - Rouwverlof voor zelfstandigen

Rouwverlof voor zelfstandigen

Het rouwverlof voor zelfstandigen, ingevoerd door de wet van 27 juni 2021, ging van kracht op 25 juli 2021.

Voor zelfstandigen wordt er vanaf heden, parallel aan de regeling voor werknemers, een uitkering voorzien voor de onderbreking van de beroepsactiviteit van tien dagen ten gevolge van het overlijden van een familielid.

Als u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreekt, zal u recht hebben op een uitkering, ingevolge het overlijden van:

  • Uw echtgenoot of uw samenwonende partner;
  • Uw natuurlijk kind of adoptiekind of het natuurlijk kind of adoptiekind van uw echtgenoot of samenwonende partner;
  • Uw pleegkind in het kader van langdurige pleegzorg of het pleegkind van uw echtgenoot of samenwonende partner.

De hoogte van deze uitkering wordt vastgesteld in functie van een onderbrekingsperiode van tien dagen.

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep enerzijds, meewerkende partners met een maxistatuut anderzijds, zullen van deze uitkering kunnen genieten.

De toekenningsvoorwaarden en de praktische modaliteiten (de aanvraagprocedure, het bedrag van de uitkering, ..) zijn nog niet bekend en moeten nog worden uitgewerkt bij Koninklijk Besluit. Dit betekent dat deze uitkering nog niet kan worden aangevraagd.

Indien u hier meer informatie over wenst, aarzel dan zeker niet om vrijblijvend contact met ons kantoor op te nemen op contact@alisadvocaten.be.