Alis Advocaten - Jef Van Damme

Domeinen

  • Contracten (handelsagentuur)
  • Handels- en ondernemingsrecht
  • Gerechtelijke procedures
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Merkenrecht (intellectuele eigendom)
  • Internationale dimensies

Jef Van Damme

Jurist

Jef Van Damme is licentiaat in de rechten (KU Leuven - 1977), met bijkomend de aggregatie HSO, en volgde aldaar ook studies Criminologie. In 1985 was hij fellow student onder het European Young Lawyers’ Scheme aan de University of Edinburgh.

Hij was advocaat van 1982 tot 2020. Vanuit een brede ervaring in het verbintenissen - en contractenrecht, geraakte hij tevens vertrouwd met meer specifieke materies uit het economisch recht zoals handelsagentuur, handelspraktijken, merkenrecht, tekeningen en modellen, etc., vaak met een internationale dimensie.

Sedert vele jaren is Jef actief in enkele organisaties binnen de culturele sector.

Jef nam in 2002 deel aan een missie van de ngo Advocaten Zonder Grenzen in Rwanda, in het kader van het project “Justice Pour Tous”.