Alis Advocaten - Julie Strauven

Domeinen

  • Sociaal- en arbeidsrecht

Julie Strauven

Advocaat

Julie Strauven behaalde haar master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2016.

In haar laatste masterjaar volgde zij een Erasmus programma in Firenze, Italië (UniFi).

Tijdens haar advocatenstage deed zij een brede ervaring op in verschillende rechtstakken.

In 2018 behaalde zij een certificaat Preventieadviseur Niveau III (PI). 

Sedert 2020 is zij houder van het getuigschrift 'Supralat-Salduz opleiding'.

Julie vervoegt het team sinds augustus 2020 en legt zich voornamelijk toe op het sociaal- en arbeidsrecht.